• 1
  • 2
  • 3

Контакти:

Клиника Д-р Захари Михайлов
1606 София
Бул. Македония №8, ет. 2

Тел.: +359(02) 852 86 69
GSM: +3590887 098 919
E-mail: clinicdrmih@abv.bg
http://www.drmihailov.info


Работно време на д-р Михайлов:

от понеделник до петък
10.00 - 17.00 ч.

Работно време на клиниката:

от понеделник до петък
8.00 - 18.00 ч.