• 1
  • 2
  • 3

Кой е д-р Захари Михайлов?

Клиника Д-р Захари Михайлов
Комплексно без лекарствено лечение на опорно-двигателния апарат
Работи с НЗОК –бланка №3 за физиотерапия

Кой е д-р Захари Михайлов?

1975 - завършва и се дипломира като лекар в Медицинска академия София.
1975 – 1980 работи като ординатор физиотерапевт в санитарно-курортния комплекс в Кюстендил, където взима специализация по физикална медицина и рехабилитация.
1980 – 1982 спечелва конкурс за научен сътрудник в института за физиотерапия и рехабилитация.
1982 -2005 работи като завеждащ отделение по физиотерапия в правителствена болница „Лозенец”.
1998 основава собствена клиника Д-р Захари Михайлов.

Специализации:

1983 - мануална терапия в Медицинска академия.
1984 - мануална медицина в гр. Прага – Чехословакия под ръководство на доц. Рихликова.
1987 - мануална медицина в гр. Прага – Чехословакия под ръководството на проф. Левит.
1988 - акупунктура при д-р Емил Илиев.
1993 - хиропрактика в институт по хиротерапия и мануална медицина „Статик” в Милано – Италия под ръководството на проф. Тури.

Езици:

Владее английски, руски, сърбохърватски и немски.