• 1
  • 2
  • 3

Лумбаго

Лумбагото и хроничните лумбални болки могат да се дължат на няколко причини: неправилно телодържание – сколиоза , хиперлондоза или лумбална кифоза, скъсяване на единия крак /при вродена или придобита луксация, коксартроза, плоско ходило/, дископатии, вдървени стави на краката, непремерени резки движения, слуд травма, падане или злополука, простуди, грип, инфекзциозни заболявания, последици от схващания на гърба или ишиас, увреждане на диск между прешлените L4-L5 или L5-S1. хроничните лумбални болки могат да бъдат обяснени и с други причини с възпалителен произход, инфекции и др. Известно е че повече от 90% от болните могат да се лекуват консервативно.чрезметодите на мануалната терапия, кинезитерапията и зонотерапията се постига много добър ефект. При по-силни болки в съответната област се започва със специални смесващи, разтриващи и отпескащи техники и иглотерапия, с цел облеякчаване на болката. За подобряване на двигателната дейност се включва комплекс от спаециално подбрани гимнастически упражнения, които помагат постепенно да се раздвижи цялата костно-ставна и мускурна система. За да не се повторят неприятните болки е необходимо да се спазма режим на рациоонално хранене, нормална двигателна активност и да се се натоварва с  тежка физическа работа. Добре е да се започне със закаляващи процедури, които да заякчат гръбнаите и коремните мускули.